REGLAMENT

· Els participants de la categoria Minis, podran ser ajudats per un responsable a la zona de transició. En la resta de categories no es perpetrarà l’ajuda externa.

· És obligatori l’ús de casc tant en el tram de córrer com el de bicicleta. En la categoria Minis està permès l’ús de rodetes a la bicicleta.

· Durant la prova caldrà portar posat el dorsal en un lloc ben visible, al mallot i al manillar.

· Els horaris preestablerts són orientatius, l’organització es reserva del dret de poder alterar-los o modificar-los en funció del desenvolupament de la cursa.

· L’organització es reserva el dret de variar els recorreguts i distancies de la cursa si ho creu convenient.

· Es obligatori realitzar una inscripció per poder participar a la cursa, aquesta es podrà tramitar al centre excursionista en l’horari habitual o bé a treves del web www.cetaradell.cat/duatloXS.

· El preu de la inscripció, serà de 6€ es podrà abonarà al mateix centre o per transferència bancària seguint les indicacions del web.

· No esta previst fer inscripcions al mateix dia de la cursa, només en cas que no s’hagessin ocupat totes les places disponible l’organització podria autoritzar-les al preu de 10€.

· Conjuntament amb la inscripció s’haurà de signar una autorització per part dels pares o tutors. No s’acceptarà la participació de cap infant sense l’autorització degudament signada.  (Descarregar aquí)

· Es limita a un màxim de 150 participants i 40 per categoria

· Els participants i tutors autoritzen la publicació de les imatges que es puguin obtenir en el decurs de l’activitat.

· L’organització es reserva el dret de suspendre la cursa per causes de força major i no es retornarà l’import de la inscripció.

· La participació en aquesta cursa implica l’acceptació d’aquest reglament i també tot allò no previst que serà degudament resolt per l’organització.