(93) 880 04 78
cetaradell@cetaradell.cat
 1. Aquesta prova és per a majors de 18 anys. Qualsevol persona menor d’edat, que no faci cas aquesta primera norma del reglament, i s’inscrigui a la prova igualment, en quedarà fora automàticament. Excepcionalment, s’admetran inscripcions de menors de més de 16 anys amb autorització.(→Descarregar l’autorització)
 2. Es disputarà de nit i tindrà un recorregut aproximat de 12km. El recorregut transcorre per camins, senders i corriols de muntanya.
 3. Es obligatori portar frontal.
 4.  Cal ser respectuós amb l’entorn i les propietats privades. Només és podran llençar deixalles en les zones delimitades d’avituallament. Les conductes incíviques o antiesportives cap els altres participants, organitzadors, públic, etc, així com el no compliment d’aquest reglament pot suposar l’exclusió de la prova.
 5. El recorregut estarà senyalitzat íntegrament i es desqualificarà qui se n’aparti. No passar per tots els controls de pas també suposarà la desqualificació.
 6. L’organització es reserva el dret de variar el recorregut de la cursa si ho creu convenient.
 7. En cas d’abandonar cal fer-ho en un control i comunicar-ho a l’organització.
 8. Les inscripcions s’obriran el dia 22 de juliol a la web del Centre Excursionista Taradell (Enllaç inscripcions)
 9. Es tancaran el 26 d’agost o a l’arribar al 150 inscrits.
 10. El preu de la inscripció és de 6 €. Es permetran inscripcions el dia de la cursa, sempre que no s’hagin esgotat les places, el preu serà de 10€.
 11. És obligatori disposar de la llicència federativa de l’any en curs d’almenys la modalitat C de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). En cas de no disposar de llicencia en el moment de formalitzar la inscripció s’haurà de tramitar una llicència per un dia amb un cost de 4€.
 12. Només en cas de lesió justificada amb el corresponent informe mèdic i sempre abans del 25 d’agost l’organització estudiarà la possibilitat de retornar part de l’import de la inscripció, reservant un mínim d’un 15% per despeses de gestió. En cap altre cas es retornarà l’import.
 13. Les inscripcions, són personals i intransferibles i només poden ser utilitzats per la persona inscrita.
 14. L’organització els facilitarà els dorsal que porten un codi de control incorporat. Per retirar-los es requerirà el DNI del corredor inscrit, i als federats per la FEEC la llicencia vigent. Tots els participants han de córrer amb dorsal en lloc ben visible.
 15. El dorsal es recollirà a la mateixa plaça de les Eres a partir de les 20h el mateix dia de la cursa.
 16. La sortida serà a les 21.30 de la nit a la Plaça de Les Eres. Tots els corredors s’hauran de concentrar almenys 10 minuts abans de la sortida on se’ls donaran les últimes instruccions (briefing).
 17. La previsió és finalitzar la cursa abans de les 23.30 h de manera que l’organització tancarà els controls progressivament per complir l’horari. El temps màxim per a realitzar la cursa és de 2h 30 min.
 18. Les classificacions es publicaran a la web l’endemà del dia de la cursa. Si hi ha qualsevol al·legació, error, etc. s’haurà de comunicar per escrit al Centre Excursionista de Taradell o al correu electrònic cetenclusa@cetaradell.cat com a màxim 48 hores després de la publicació de les classificacions. Un cop passat aquest termini la classificació quedarà tancada.
 19. Es tracte d’una prova individual per la qual cosa es penalitzaran o desqualificaran aquells corredors que rebin ajuda externa durant el recorregut, també aquells que embrutin l’entorn i que no respectin les instruccions de l’organització.
 20. Els participants autoritzen la publicació de les imatges que es puguin obtenir en el decurs de l’activitat.
 21. En cas que la cursa s’hagi de suspendre per causes de força major (meteorològiques o d’altres) l’organització no retornarà la inscripció. No obstant això, es lliuraran els obsequis als participants.
 22. L’organització declina qualsevol responsabilitat davant d’accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar. Cada participant haurà d’assumir la responsabilitat dels seus actes.
 23. L’organització es reserva el dret de modificar, suspendre o aplaçar la prova per causes justificades. Així com exercir el dret d’admissió.
 24. Qualsevol incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per la direcció de la cursa.
 25. La participació en la cursa implica l’acceptació d’aquest reglament.
Share Button